MSX Assembly Pages - update

van [D-Tail] op 19-03-2005, 01:18 translated by [D-Tail]
Onderwerp: Websites
Talen:

Laurens Holst heeft de MAP (MSX Assembly Pages) bijgewerkt, waarbij enkele belangrijke maar totnogtoe missende informatie werd toegevoegd aan het document waarin een overzicht staat van de MSX I/O-poorten. Nu worden de memory mapper, PPI (inclusief het slotselectieregister voor het primaire slot) en het subslotselectieregister in detail beschreven.

Bijbehorende link: MAP