MSX Association logo beleid

van snout op 02-01-2003, 10:47 translated by Sama
Onderwerp: MSX Revival
Talen:

In onze vorige newspost over de update van de MSX Association website zat een aantal nuances in de vertaling die we niet goed konden vertalen. Bernard Lamers heeft voor ons de volledige tekst van de website vertaald. Hier volgt hij:

De voorwaarden voor het gebruik van het MSX logo. MSX Association is eigenaar van het handelsmerk 'MSX'. Om ervoor te zorgen dat alle MSX gebruikers dit handelsmerk in een veelvoud aan situaties kunnen gebruiken, hebben we voorwaarden vastgelegd met betrekking tot het gebruik van het 'MSX' en het 'MSXPLAYer' logo. We zijn van plan om de andere logo's die door de MSX standaard worden gespecificeerd (MSX2, MSX2+, MSX Turbo R, MSX-MUSIC, megarom, etc.) aan te kondigen zodra onze voorbereidingen zijn beeindigd.

Homepages met MSX als thema:

  • Op homepages met MSX als thema, mogen de logo's vrijelijk gebruikt worden ongeacht de inhoud van de pagina. Echter, we kennen dit recht niet toe aan homepages waarop materiaal te vinden is waarvan bevestigd kan worden dat er sprake is van illegaliteit, zoals schending van copyrights.
  • Een image bestand van het logo is te vinden onderaan deze pagina. Dit logo mag worden gedownload en vrijelijk worden gebruikt.. Het is toegestaan om de grootte aan te passen, maar gelieve de verhoudingen horizontaal-verticaal niet te wijzigen.
  • Plaats een regel op een goed zichtbare plaats op de homepage waarin staat dat MSX Association de eigenaar is van het MSX handelsmerk. Bijvoorbeeld 'MSX' is een handelsmerk van MSX Association.
  • Gelieve een link te plaatsen naar de homepage van MSX Association (http://msxa.fcm.co.jp/). In principe hoeven wij niet op de hoogte gebracht te worden, maar in verband met het vermijden van links vanaf homepages met illegaal materiaal, zou een mail met informatie over de link op prijs gesteld worden. Mailadres: info@msxa.fcm.co.jp.
  • Gelieve contact met ons op te nemen als u kleur in het logo wilt brengen, de kleuren wilt inverteren of soortgelijke grafische handelingen wilt verrichten.

Amateurprodukties zoals software gebaseerd op de MSX standaard en tijdschriften:

  • Dezelfde behandeling geldt als voor homepages. Plaats het logo en de vermelding van het handelsmerk op een goed zichtbare plaats, op de doos van het software produkt danwel op de voorkant van het tijdschrijft.
  • We zouden het op prijs stellen als u contact met ons opneemt voor bevestiging alvorens uw produkt te distribueren.

Zoals je kunt zien, beantwoordt dit veel van de vragen die in onze reacties gesteld werden. Met dank aan Bernard Lamers voor het vertalen van de teksten!