Scene Music Remake Challenge #2 - Gesloten

van snout op 31-01-2008, 19:35 translated by [D-Tail]
Onderwerp: MRC
Labels: Challenges
Talen:

Afgelopen nacht kwam de Scene Music Remake Challenge tot zijn besluit. Na een langzame start en een verzette deadline kwamen er toch enkele inzendingen. Het resultaat is acht muziekstukken van zes verschillende componisten die meededen aan de challenge. Hieronder volgt een overzicht van de inzendingen:

Nu is de tijd gekomen om de inzendingen te beoordelen. Ditmaal hebben we MSX-componist Danilo Danisi (DanDan) - meest bekend van zijn werk in IOD voor bijvoorbeeld de Metal Limit megademo - bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. We zullen de uitslag van deze challenge en het juryrapport zo spoedig mogelijk publiceren.

Bijbehorende link: Scene Music Remake Challenge 2 - downloads